Nieuws

Kijk hier voor het laatste nieuws

RetailDeal voor gemeente Terneuzen

In vervolg op het het reeds lopende In-Actie-Traject van platform “De Nieuwe Winkelstraat” zette maandag 3 juli wethouder Jack Begijn van de gemeente Terneuzen zijn handtekening onder de zogenoemde RetailDeal met minister Kamp van Economische Zaken.

Platform De Nieuwe Winkelstraat
Al eerder vertelden wij over het platform “De Nieuwe Winkelstraat”‘, waar ook collega Hans Vinke van AVV Beheer aan deelneemt. In 2016 hebben stakeholders tezamen een actie plan gemaakt voor een goed winkel- en leefklimaat in de gemeente Terneuzen. De RetailDeal sluit hierbij perfect aan.

RetailDeal
De retail is belangrijk voor binnensteden. Door Sectorveranderingen wijzigt de positie van de retail en horeca, de leefbaarheid en ook de kwaliteit van het voorzieningenniveau. De benodigde maatregelen om hierop in te spelen, zullen per gebied verschillen. Door ondertekening van de RetailDeal heeft een gemeente de verplichting zich aan de uitgangspunten van de landelijke Retailagenda te houden en  actief te werken aan een toekomstgericht beleid voor de detailhandel. Inmiddels zijn er 109 deals gesloten, waarbij 140 gemeenten zijn betrokken. Kijk hier voor meer informatie.

Wethouder Terneuzen aan het woord
Wethouder Jack Begijn: “Terneuzen werkt al volop aan de vitalisatie van haar winkellandschap. Vorig jaar zijn wij gestart met het platform “De Nieuwe Winkelstraat”. Samen met winkeliers, horeca, vastgoedsector en culturele organisaties maakten we een actieplan voor een toekomstgericht winkelgebied. Want we zien de functie van de binnenstad veranderen. Samen met alle partijen werken wij toe naar een positieve invulling van die verandering. Het sluiten van een RetailDeal is een bekrachtiging van wat we al doen.”

Bekijk ook de video van het ondertekenen van de RetailDeal.